CONDICIONAMENT CARRETERA TV-3148 I EL SEU ENTORN. VILA-SECA, TARRAGONA

Promotor: Infraestructures.cat; Ajuntament de Vila-seca, Diputació de Tarragona
Constructor: UTE Copisa-Tau Icesa
Equip tècnic facultatiu: Manuel Reventós Rovira, Ramon Espinet Asensio, Guillem Cullell Mundet, Juan Carlos Rosa Garcia, Enginyers de Camins, Canals i Ports; Francisco Pérez González, Enginyer Tècnic Forestal

Veredicte: El condicionament de la carretera TV-3148 a Vila-seca és innovadora per la separació aconseguida entre la zona lúdica i la zona industrial mitjançant tècniques de paisatgisme.

Des del punt de vista de la sostenibilitat destaca la segregació i separació molt ben aconseguida entre els diferents tipus de trànsit, sobretot pel que fa a la separació del trànsit pesant de la indústria petroquímica en un vial segregat.

Descripció: Ampliació i millora de la carretera entre Vila-seca i la platja de La Pineda amb un triple objectiu: millorar la connectivitat urbana, proporcionar una façana al parc temàtic contigu i separar la zona lúdica de la industrial mitjançant l’ús de tècniques de paisatgisme.

La intervenció consta d’una llargària total de 5,4 km: 2+2 carrils amb 1+1 carril per a trànsit pesant, 1 camí per a vianants. 2 ponts ferroviaris, 1 passera i 7 ha de tractament paisatgístic.

El pont ferroviari és una construcció d’acer realitzat a peu d’obra i posicionat en una nit amb la tècnica d’empenta amb gats hidràulics.

La passera sobre l’autovia A7 és de secció triangular sobre piles jòniques de formigó. Les llums que salva són de 24’5, 34, 38, 56, 38, 32 i 24’5 m.

Les pautes del condicionament segreguen les diferents categories de trànsit que discorren pel corredor, amb una cura especial en el tractament del trànsit de vehicles pesants i de mercaderies perilloses de la indústria petroquímica i assegura l’accessibilitat a les indústries del polígon petroquímic a través d’un vial específic segregat per a vehicles pesants.