VIADUCTE DEL RIU ULLA. A CORUÑA – PONTEVEDRA

PREMI

Promotor: Adif Alta Velocitat; Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment
Constructor: UTE Rio Ulla (Dragados SA y Tecsa)
Equipo tècnic facultatiu: Rubén Estévez Sánchez, Miguel Ortega Cornejo, Luis Conde Martínez, Marina Soler Cabado, Francisco Millanes Mato, Enginyers de Camins, Canals i Ports

Veredicte: El viaducte del riu Ulla destaca per la seva geometria i definició de les seccions transversals, així com per la seva transició particular, amb la qual s’ha aconseguit un augment de llums de manera que en els trams centrals arriben fins a 240 m. Això ha suposat un nou rècord mundial en aquesta tipologia superant en un 20% el corresponent al pont de Nontenbach (Alemanya) amb llums de 208 m.

Respecte a la sostenibilitat s’han destacat els aspectes d’integració en un entorn molt singular, una mínima afectació a la llera en reduir el nombre de pilastres, la utilització de sistemes constructius d’escassa afectació durant la construcció, pensant en la possible contaminació del riu, l’optimització de l’impacte visual i la facilitat d’inspecció i de manteniment pel fet que la secció transversal és visitable.

Descripció: El viaducte sobre el riu Ulla de 1620 m de longitud forma part de l’eix atlàntic d’alta velocitat.

El projecte adopta una solució de gelosia mixta de cantell variable, amb doble acció mixta a les zones de flexió negativa, amb 3 vans centrals de 225, 240 i 225 m de llum i diversos vans d’accés de 120 m. Per integrar l’estructura en un entorn natural d’extraordinària bellesa es va reduir al mínim el nombre de piles en el canal i es van buscar processos constructius amb la màxima independència possible de la ria i de les seves riberes.

El cantell del viaducte varia entre 8,75 m i 17,5 m i es van fer servir tres processos constructius: llançament de trams de cantell constant del costat Catoira (llums de 50, 80, 120 i 120 m), hissat de 3 vans complets del costat de Rianxo (llums de 80, 120 i 120 m) i execució per avançada en voladissos successius dels 5 grans vans centrals sobre la ria (llums de 120, 225, 240, 225 i 120 m).

El disseny de la transició suau del cantell variable en els 5 vans centrals trenca la geometria tradicional en pics apuntada en piles. La gelosia molt transparent amb inclinació de les diagonals aproximadament a 45º en la zona de cantell constant que maximitza el volum de zones transparents. L’elecció del color verd de la gelosia juntament amb el gris clar del formigó de la llosa superior i inferior busca integrar el pont en el seu entorn.

La secció transversal és visitable per a inspecció i manteniment, amb un passeig inferior amb accessos des dels estreps i tots els suports s’han dissenyat perquè puguin ser reemplaçats.