NOU GUAL INUNDABLE DEL RIU LLOBREGAT. SANT BOI DE LLOBREGAT, SANT JOAN DESPÍ, BARCELONA

Promotor: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; Ajuntament de Sant Joan Despí
Constructor: Rubatec; Talio SA
Equip tècnic facultatiu: Aida Munsó Griful, Jose Alonso, Arquitectes; Francisco Javier Navarro Rodríguez, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques; Montserrat Albiol, Enginyera Tècnica Agrícola; Álvaro Sainz, Agustí Figuers, Enginyers de Camins, Canals i Ports; Sara Árguedas, Enginyera Tècnica Industrial 

Veredicte: El nou gual inundable al riu Llobregat és innovador i exemplar pel fet de no haver basat el projecte únicament en criteris hidràulics, deixant la resta d’elements en segon lloc, sinó per haver donat prioritat a la integració i funcionalitat dels espais resultants pensant sobretot en l’ús social dels mateixos.

Com a criteri de sostenibilitat s’ha destacat la perfecta integració de l’obra en el seu entorn, aconseguint minimitzar l’impacte ambiental.

Descripció: El gual salva una distància de 30 m en el punt d’encreuament. Consisteix en la successió d’una sèrie de calaixos de formigó in situ, de 5,50 m d’amplada per 2,05 m d’alçada.

L’ample de la plataforma transitable és de 4 m, suficient per al creuament de vianants i bicicletes i alhora encabir les pilones cilíndriques discontínues i delimitadores del gual.

L’actuació s’ha completat amb el pavimentat amb formigó del camí que salva els desnivells per ambdós marges, adequant-se als talussos existents fins arribar als camins de mota i donant connexió des del Parc Fluvial de Sant Boi a la Torre Mirador de Sant Joan Despí.

Aquest gual queda integrat en la xarxa de camins fluvials existents al riu i reforça la connexió entre les dues ribes del riu. Per tal de minimitzar l’afecció de la llera del riu es va optar per situar el gual en un tram on el cabal ordinari omple una llera relativament estreta i s’han tingut en consideració les recomanacions del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la UPC i les directrius marcades per l’Agència Catalana de l’Aigua.

El gual inundable s’emmarca dins d’una estratègia global de recuperació ambiental i de foment de l’ús social en l’àmbit del riu Llobregat i dóna continuïtat i uniformitat a l’estratègia organitzativa del parc fluvial del riu Llobregat. El projecte també contempla la restauració de comunitats vegetals pròpies d’aquesta zona del riu i s’han conservat i reproduït ambients naturals compatibles amb l’ús humà que ajuden a la integració/interrelació entre els nuclis dels municipis i els seus espais perifèrics.

© Maria José Reyes, fotògrafa