Cases de colònies Viladoms. Castellbell i el Vilar, Barcelona

MENCIÓ DEL PREMI CONSTRUMAT 2011 D’EDIFICACIÓ

Promotor: ONG Fundació Catalana de l’Esplai

Equip constructor: Aces – Assessorament i Construccions d’Equipaments Sostenibles SL

Equip tècnic facultatiu:
Carlos Ferrater, Núria Ayala, Arquitectes; Alexandre Pararols, Arquitecte Tècnic

Les principals premisses d’aquest projecte eren que fos econòmicament sostenible, multifuncional i respectuós amb l’entorn. + info

Torre de 75 habitatges, plaça Europa, parcel·la EI05. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

MENCIÓ DEL PREMI CONSTRUMAT 2011 D’EDIFICACIÓ

Promotor: Institut Català del Sòl

Equip constructor: CRC Obras y Servicios SL

Equip tècnic facultatiu: Mercè Berengué Iglesias, José Miguel Roldán Andrade, Arquitectes; Joan Rovira i Duran, Arquitecte Tècnic

L’edifici destaca per la disposició de façanes en dos plans, mitjançant tribunes invertides, habitatges amb tres orientacions solars i ventilació creuada, materials d’origen natural o reciclat (85%) i reciclables (100%), amb cicles de producció que incorporen mesures d’estalvi i aprofitament d’energia, sistemes de façana preindustrialitzats amb eliminació total de ponts tèrmics, materials molt austers encadellats de manera no convencional. + info

Centre d’assistència primària Progrés Raval. Badalona, Barcelona

MENCIÓ DEL PREMI CONSTRUMAT 2011 D’EDIFICACIÓ

Promotor: Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya; Gisa – Gestió d’Infraestructures SA

Equip constructor: Construcciones Pérez Villora SA

Equip tècnic facultatiu:
Jordi Badia, Rafael Berengena, Jordi Framis, David García, Arquitectes;  Antonio Yoldi, Arquitecte Tècnic; Lluís Duart, Enginyer Industrial

El volum de l’edifici de consultes apareix com un prisma blanc que destaca sobre la planta baixa en què es recolza. Un únic pilar mixt d’acer i formigó autocompactable separa el porxo de la resta d’espai públic. + info

Lounge MS, Restaurante Marisol. Cadreita, Navarra

MENCIÓ DEL PREMI CONSTRUMAT 2011 D’EDIFICACIÓ

Promotor: Restaurante Marisol SL

Equip constructor: VDR

Equip tècnic facultatiu: Antonio Vaillo Daniel, Juan Luis Irigaray Huarte, Daniel Galar Irurre, Arquitectes

Aquest espai per a la celebració d’esdeveniments té un tancament permeable a mode de joncs o canyes que actua com a control solar i filtre visual i tèrmic, realitzat a base de tubs d’acer lacats en diferents coloracions i diàmetres. Un bosc de pilars de 60 i 80 mm de diàmetre transmet les càrregues des de la llosa de 20 cm de coberta a una llosa de fonaments de 25 cm, la qual conté els conductes d’aire condicionat. + info

Rehabilitació de la nau 8b de l’antic escorxador de Legazpi. Madrid

MENCIÓ DEL PREMI CONSTRUMAT 2011 D’EDIFICACIÓ

Promotor: Regidora de les Arts, Ajuntament de Madrid

Equip constructor: Pecsa SA

Equip tècnic facultatiu:
Arturo Franco, Diego Castellanos, Yolanda Ferrero, Arquitectes; José H. Largo Díaz, Arquitecte Tècnic;  Juan Rey, Enginyer de Camins, Canals i Ports

La prioritat de la intervenció era restituir una coberta de teula plana, realitzar un reforç estructural del conjunt i condicionar l’interior tèrmica i acústicament per a donar servei als nous usos. Aquest procés seguit anteriorment en altres naus de l’escorxador donà com a resultat muntanyes de runes de teula, fustes, llambordes i lloses de granit. + info

Projecte Haití, construcció de refugi temporal per a afectats pel terratrèmol gener 2010. Múrcia / Haití

MENCIÓ DEL PREMI CONSTRUMAT 2011 D’EDIFICACIÓ

Promotor: ONGD Bomberos en Acción

Equip constructor: ONGD Bomberos en Acción; Ciutadans Grand Goave, Haití

Equip tècnic facultatiu: Lorenzo Tomás Gabarrón, Javier Zueco Sánchez, Juan Roldán Ruiz, Carlos González Sánchez, Arquitectes

Construcció per a casos d’emergència en situacions d’extrema pobresa, amb un cost total del refugi de 800 € i amb un comportament adequat al sisme, resistent a huracans, elevada inèrcia tèrmica, fàcilment reparable, de construcció senzilla i amb el factor psicològic de construir un nou habitatge amb les restes de l’antic. + info

Vivenda industrialitzada Garoza 10.1. Muñogalindo, Àvila

PREMI CONSTRUMAT 2011 D’EDIFICACIÓ

Promotor: Rafael Celda

Equip constructor:
IDM Sistemas Modulares

Equip tècnic facultatiu:
Juan Herreros, Verónica Meléndez, Arquitectes; Ramón Paradinas, Arquitecte Tècnic

La vivenda industrialitzada Garoza 10.1 es concep com a un prototip ampliable. Aquesta primera fase es dissenya al voltant d’un espai interior en doble altura que acull les funcions diürnes habituals: estar, cuinar i menjar. Es planteja una construcció per fases que no suposa una interrupció de la vida quotidiana, atès que les parts noves es construeixen al taller i s’instal·len en un dia. + info

PREMI CONSTRUMAT 2011 D’EDIFICACIÓ

OBRES SELECCIONADES

En aquesta convocatòria s’han presentat, per optar a aquest Premi,  129 obres procedents de tot el territori espanyol, amb una gran diversitat tipològica i d’un gran nivell de qualitat.

El Jurat del Premi Construmat 2011 d’Edificació ha seleccionat per a optar al Premi 2011 les següents obres:

  • Cases de colònies Viladoms. Castellbell i el Vilar, Barcelona
  • Centre d’assistència primària Progrés Raval. Badalona, Barcelona
  • Lounge MS, Restaurante Marisol. Cadreita, Navarra
  • Projecte Haití, construcció de refugi temporal per a afectats pel terratrèmol gener 2010. Múrcia / Haití
  • Rehabilitació de la nau 8b de l’antic escorxador de Legazpi. Madrid
  • Torre de 75 habitatges, plaça Europa, parcel·la EI05. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
  • Vivenda industrialitzada Garoza 10.1. Muñogalindo, Àvila

 

VEREDICTES

Els veredictes dels respectius Jurats es faran públics en un acte que se celebrarà el proper dia 19 de maig a Barcelona, tot coincidint amb la celebració del Saló Construmat.

Per haver estat seleccionada l’obra, tots els agents que hi han participat –promotor,  constructor i equip tècnic facultatiu- rebran un Diploma de selecció. El Jurat a més del Premi pot concedir Mencions.