Plaça d’en Clos. Ripollet, Barcelona

DIPLOMA DEL PREMI  CONSTRUMAT 2011 ENGINYERIA CIVIL

Promotor: MMAMB – Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Equip constructor: Eurocatalana Obres i Serveis SL

Equip tècnic facultatiu: Franc Fernàndez, Fina Frontado, Arquitectes; Antonio Viñuales, Arquitecte Tècnic

 

El projecte té com a principal objectiu conquistar l’espai per al vianant sense interrompre els fluxos viaris. + info

Passarel·la de Can Gili. Granollers, Barcelona

DIPLOMA DEL PREMI  CONSTRUMAT 2011 ENGINYERIA CIVIL

Promotor: Ajuntament de Granollers

Equip constructor: Acsa – Obras e Infraestructuras, SA

Equip tècnic facultatiu: Xavier Font, Enginyer de Camins, Canals i Ports

 

El disseny de la passarel·la de vianants cerca ressaltar la asimetria de la secció transversal de la trinxera de la carretera, marcada per la diferència de nivell entre els dos marges i la presència d’una petita plataforma a mig vessant del talús del costat sud. + info

Dipòsit elevat d’aigua. Guijo de Coria, Càceres

MENCIÓ DEL PREMI  CONSTRUMAT 2011 ENGINYERIA CIVIL

Promotor: Servei Territorial de Càceres, Direcció General de Infraestructures i Aigua, Conselleria de Foment, Junta d’Extremadura

Equip constructor: Andiajoa SL

Equip tècnic facultatiu:
Ignacio Mendaro Corsini, Ignacio Isasi Zaragozá, Blanca Rosa Gutiérrez Rodríguez, Arquitectes

La finalitat de la torre és servir de suport per a dos dipòsits d’aigua de 51.000 litres de capacitat total a 22 m d’altura, executats en acer inoxidable i amb unes dimensions aproximades de 3 m de diàmetre i 8 m de llargada. + info

Passarel·la de vianants a l’entorn del Baluarte de Labrit. Pamplona, Navarra

MENCIÓ DEL PREMI  CONSTRUMAT 2011 ENGINYERIA CIVIL

Promotor: Ajuntament de Pamplona

Equip constructor: UTE Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras/Teusa-Técnicas de Restauración SA; Industrias Metálicas Imca SL

Equip tècnic facultatiu: Óscar Pérez Silanes, Carlos Pereda Iglesias, Ignacio Olite Lumbreras, Arquitectes; Boreas NT, Enginyeria; Pedro Legarreta Nuín, Arquitecte Tècnic

 

El traçat geomètric i estructural queda definit amb un traç que té la forma d’una “Y” de manera que la passarel·la que es desenvolupa entre els dos punts sol·licitats resol l’accessibilitat des del nivell inferior de la costa de Labrit, salvant el desnivell existent de 3,70 m amb dues rampes de pendent reduïda, a més és un punt de suport intermedi, formalitzat amb l’escala. + info

Viaducte sobre el riu Deza. Línia d’alta velocitat, eix Orense – Santiago. Silleda, Pontevedra

MENCIÓ DEL PREMI  CONSTRUMAT 2011 ENGINYERIA CIVIL

Promotor: Adif – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Equip constructor: Comsa Emte

Equip tècnic facultatiu:
Isabel Pardo de Vera Posada, Noemí Romero Nieto, Enginyeres de Camins, Canals i Ports

 

Subtram de la línia d’alta velocitat Orense – Santiago amb una longitud total de 5,3 km i que es compon de doble via d’ample internacional amb una distància entre eixos de 4,70 m, que permetrà aconseguir una velocitat màxima de 350 km/h. + info

Línia d’alta velocitat de Llevant, tram d’embassament de Contreras, Cuenca – Villargordo del Cabriel, València

PREMI  CONSTRUMAT 2011 ENGINYERIA CIVIL

Promotor: Adif – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Equip constructor: UTE Embalse Contreras (Azvi SA, Constructora San José SA); ); UTE Sener-Gestec

Equip tècnic facultatiu:
Javier Manterola Armisen, Enginyer de Camins, Canals i Ports

Aquest tram de l’accés ferroviari d’alta velocitat de Llevant, amb una llargada de 6.523 m, ha comportat l’actuació de tres túnels i tres viaductes i s’hi han emprat diferents tècniques constructives, com obres de terra, pantalles de contenció de terres, túnels en mina i artificials, viaductes de grans dimensions, amb diferents tipologies de cindris (cindris porticats, auto cindris, avanç en voladís amb tirants), treballs subaquàtics, demolició d’estructures de formigó, etc. + info

PREMI CONSTRUMAT 2011 D’ENGINYERIA CIVIL

OBRES SELECCIONADES

En aquesta convocatòria s’han presentat, per optar a aquest Premi,  17 obres procedents de tot el territori espanyol, representatives tant d’infraestructures com d’urbanisme.

Les obres mostren una atenció especial per la integració paisatgística i el respecte al medi ambient; a més, la utilització de novedoses estructures i concepcions que intenten minimitzar les afectacions sobre l’entorn.

El Jurat del Premi Construmat 2011 d’Enginyeria Civil  ha seleccionat per a optar al Premi 2011 les següents obres:

  • Dipòsit elevat d’aigua. Guijo de Coria, Càceres
  • Línia d’alta velocitat de Llevant, tram d’embassament de Contreras, Cuenca – Villargordo del Cabriel, València
  • Passarel·la de Can Gili. Granollers, Barcelona
  • Passarel·la de vianants a l’entorn del Baluarte de Labrit. Pamplona, Navarra
  • Plaça d’en Clos. Ripollet, Barcelona
  • Viaducte sobre el riu Deza. Línia d’alta velocitat, eix Orense – Santiago. Silleda, Pontevedra

 

VEREDICTES

Els veredictes dels respectius Jurats es faran públics en un acte que se celebrarà el proper dia 19 de maig a Barcelona, tot coincidint amb la celebració del Saló Construmat.

Per haver estat seleccionada l’obra, tots els agents que hi han participat –promotor,  constructor i equip tècnic facultatiu- rebran un Diploma de selecció. El Jurat a més del Premi pot concedir Mencions.