PREMIS 2011

La catorzena edició dels Premis Construmat (bases) a la innovació tecnològica que ha patrocinat el Saló Construmat-Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, i l’organització de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya ha convocat els guardons següents (veredictes):

•     Edificació

•     Enginyeria civil

•     Producte per a la construcció en els apartats de:

      Processos constructius

      Productes per a estructures i tancaments

      Productes per a aïllaments, revestiments i instal·lacions

•    Jurats

•    Fotografies del lliurament de premis

Vídeo obres i productes guardonats

Pel que fa als Premis Construmat d’Edificació i d’Enginyeria Civil es podien presentar totes les obres d’edificació i d’enginyeria civil, de nova planta o d’intervenció en obres existents, acabades a Espanya entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2010. Pel que respecte als Premis Construmat de Producte per a la Construcció podien optar tots els productes exposats en aquesta edició del Saló Construmat-Barcelona.

En aquesta edició s’han presentat un total de 220 propostes:

• 129 obres d’edificació

• 17 obres d’enginyeria civil

• 74 productes