PREMIS 2007

La dotzena edició dels Premis Construmat (bases) a la innovació tecnològica que ha patrocinat el Saló Construmat-Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, i l’organització de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya ha convocat els guardons següents (veredictes):

•     Edificació

•     Enginyeria Civil

•     Producte per a la construcció en els apartats de:

Processos constructius

Productes per a estructures i tancaments

Productes per a aïllaments i revestiments

Productes per a instal·lacions

•     Jurats

Pel que fa als Premis Construmat d’Edificació i d’Enginyeria Civil es podien presentar totes les obres d’edificació i d’enginyeria civil, de nova planta o d’intervenció en obres existents, acabades a Espanya entre l’1 de gener de 2005 i el 31 de desembre de 2006. Pel que respecte als Premis Construmat de Producte per a la Construcció podien optar tots els productes exposats en aquesta edició del Saló Construmat-Barcelona.

En aquesta edició s’han presentat un total de 197 propostes:

• 60 obres d’edificació

• 8 obres d’enginyeria civil

• 129 productes

Fotografies de l’acte d’entrega dels premis

Informació d’obres i productes sel·leccionats

Veredictes Premis Construmat 1985-2005