NOX-ACTIV®

Làmina asfàltica auto-protegida en la seva superfície amb grànuls de Noxite® (diòxid de titani), un agent descontaminant per fotocatàlisi. Nox-Activ®, sota els efectes dels raigs UVA de la llum del sol, provoca una descomposició dels òxids contaminants (Nox) en subproductes que s’evacuen per aigües pluvials. Amb Nox-Activ® els Nox’s es redueixen un 89% en 7 hores, mentre que la naturalesa els redueix només un 8%. L’efecte descontaminant obtingut és permanent al llarg de la vida útil de la impermeabilització.

ICOPAL HISPANIA SL www.siplast.es

PAVIMENT TRANSITABLE MODI

Sistema patentat de paviment modular en HDPE reciclable i estable als raigs UV. Permet crear paviments de formigó i herba, amb una reserva d’aigua (1,5 l/m2) distribuïda per tota la superfície de l’element, que es pot col·locar duplicat i augmentar la capa de terra a 6 cm. Les dimensions del mòdul són de 580x580x40 mm, té una capacitat de càrrega de 187 T/m2 i és de muntatge ràpid, es pot col·locar a una velocitat de 120 m2/h per un operari no especialitzat.

CLAUDIOFORESI SRL
www.claudioforesi.it

THERMOSLATE®

És un plafó solar tèrmic de pissarra natural patentat, que uneix l’aprofitament de l’energia solar amb la integració arquitectònica. Compleix amb les normatives d’edificació en eficiència energètica i sostenibilitat, sense provocar contaminació visual. És una solució integrada que permet la producció d’energia per a ACS (Aigua Calenta Sanitària) i calefacció, té un muntatge senzill i un manteniment pràcticament inexistent. Es pot utilitzar tant en coberta com en la façana d’edificis.

THERMOSUN SOLUCIONES SL www.thermoslate.com

TECNYCONTROL AQUASAVE

És un sistema d’estalvi d’aigua per a habitatges de nova construcció que evita desaprofitar aigua neta mentre el consumidor espera la sortida d’aigua calenta per l’aixeta. De manera senzilla i automàtica, i amb el suport d’una canonada de retorn, el sistema sotmet a recirculació i calor l’aigua freda dipositada a la canonada després de l’últim consum. És compatible amb tot tipus d’escalfadors (gas, electricitat, plaques solars, etc.) i permet un estalvi d’entre 29.200 i 45.000 litres per habitatge i any.

TECNYCONTROL DE RECURSOS SL
Amb la col·laboració de: Universitat de Jaén; A&S Vega Arquitectos; Lipsoft Electrónics SL

FLEXBRICK

El teixit ceràmic Flexbrick és un sistema industrialitzat basat en el concepte de làmines ceràmiques flexibles per a la construcció de revestiments de paviments, façanes i cobertes, així com estructures laminars en voltes, catenàries i plafons. Es presenta en formats de grans dimensions fins a 20 ml, permet un gran estalvi de mà d’obra i de variabilitat en la configuració de teixits i gammes cromàtiques. Atès que es tracta d’un sistema en sec i enrotllable, és fàcil de mantenir, reparar i reciclar.

FLEXBRICK SL
www.flexbrick.es

DERBIPURE®

Membrana impermeabilitzant autoprotegida no bituminosa per a cobertes, realitzada amb matèria vegetal: una barreja de resines de fusta i residus d’olis vegetals que provenen de la indústria del paper i de la fusta, entre d’altres. Està impregnada d’un recobriment acrílic blanc d’alta reflectivitat que aporta una reflectància del 81% i permet reduir les càrregues de climatització. Es pot instal·lar sense flama, amb adhesiu ecològic i aire calent, és 100% reciclable i té segell Cradle to Cradle.

DERBIGUM

 

 

ARIPAQ®

Paviment terrenc continu, resistent, impermeable i ecològic amb patent europea per estabilitzar superfícies amb pendents de fins a un 15 %. Es presenta preamassat en planta o in situ i està compost a base de vidre triturat, reactius bàsics i àrids calibrats de procedència diversa. El seu conglomerant és l’Eco`Stabil®, un ciment de vidre creat a partir del reciclat de rebuig de vidre. Evita la formació de bassals i males herbes. No necessita manteniment.

CEMENTOS MOLINS SA / PROMSA
www.promsa.com