Projecte Social

PREMI

HORT COL·LECTIU -CREACIÓ DE PARC I ESPAI ESCÈNIC A TRAVÉS DE TALLER D’OCUPACIÓ. NIGÜELAS, GRANADA
Promotor: Ajuntament de Nigüelas
Equip tècnic facultatiu: Paloma Baquero Masats, Juan Antonio Serrano García, Arquitectos.

Veredicte: El Jurat valora la triple funció d’aquest projecte: l’activitat social, cultural i de lleure.

La posada en valor i en ús d’un hort abandonat al límit del nucli urbà de Nigüelas, oferint un nou espai públic (un hort de gestió col·lectiva, un parc i un espai escènic).

Respecte a la sostenibilitat s’ha destacat l’ús i reutilització de materials locals per a realitzar els murs de contenció.

Pel que fa al foment de l’ocupació a l’indret, totes les empreses participats eren del municipi, i es van establir torns de 15 dies, de manera que el major nombre d’habitants del poble poguessin treballar. Això ha derivat en un sentiment d’apropiació del parc que fa que mantingui el caràcter identitari que tenia, havent sumat una capa més, realitzada pels mateixos habitants, a la història d’aquest lloc.

Descripció: Posada en valor i en ús d’un hort abandonat al límit del nucli urbà de Nigüelas, oferint un nou espai públic: un hort de gestió col·lectiva, un parc i un espai escènic utiltizat com a cinema d’estiu, escenari per a actuacions i concerts.

La intervenció posa en valor els elements existents utilitzant únicament formigó armat i reutilitzant la terra excavada del camí per a restaurar l’hort, sense produir residus durant el procés d’obra. L’ús de materials locals per a realitzar els murs de contenció, eliminant així el transport de material, dóna lloc a un alt grau de sostenibilitat, a més del principi sostenible del que parteix el projecte: reutilitzar i transformar allò existent en comptes d’eliminar i fer des de zero. Un camí excavat a l’hort, unint els punts estratègics detectats, fa possible entendre el lloc.

Per a alleujar l’elevada taxa d’atur del municipi, totes les empreses participats eren del municipi, i es van establir torns de 15 dies, de manera que el major nombre d’habitants del poble poguessin treballar. Això ha derivat en un sentiment d’apropiació del parc que fa que mantingui el caràcter identitari que tenia, havent sumat una capa més, realitzada pels propis habitants, a la història d’aquest lloc.


MENCIÓ

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA. KRIBI, CAMERÚN
Entitat que presenta el projecte: Insolàfrica.org
Constructor: Jordi Homs Codina

Veredicte: Aquesta escola universitària d’infermeria pretén enfortir el sistema de salut de la regió camerunesa d’Océan. El projecte destaca per tenir un enfocament de salut i educació com a dret de la població i com a factors decisius de l’estat de no pobresa. A més de la construcció i l’equipament de les infraestructures adequades per a albergar l’escola, la intervenció també ha contemplat el disseny i preparació del pla educatiu de l’escola amb les autoritats educatives i sanitàries locals.

De manera gradual es farà un treball d’enfortiment de les capacitats locals en gestió fins arribar a l’assumpció per part de les autoritats locals de l’administració i gestió de l’escola. El projecte també ha destacat per l’aprofitament d’estructures per a minimitzar els costos i temps de construcció.

Descripció: Aquesta escola universitària d’infermeria pretén enfortir el sistema de salut de la regió camerunesa de l’Océan. El projecte té un enfoc de salut i educació com a dret de la població i com a factors decisius de l’estat de no pobresa.

La intervenció ha contemplat accions en tres nivells:

  • Un primer nivell centrat en la construcció i equipament de les infraestructures adequades per a albergar l’escola d’infermeria. L’escola disposarà en un futur d’una zona d’internat per a aquells estudiants de fora de la ciutat de Kribi que no disposin d’un lloc on residir a la zona
  • Disseny i preparació amb les autoritats educatives i sanitàries locals del pla educatiu de l’escola i selecció dels professionals docents de l’escola universitària d’infermeria
  • Posada en marxa del primer curs escolar durant el mes de setembre de 2013.

De manera gradual es farà un treball d’enfortiment de les capacitats locals en gestió fins arribar a l’assumpció per part de les autoritats locals de l’administració i gestió de l’escola.

A partir de 2017 l’escola s’autofinançarà.


CONSTRUCCIÓ D’UN POU PER A PROJECTE AGRÍCOLA DE DONES. SANDINIERY, SENEGAL
Entitat que presenta el projecte: Associació d’Ajuda a l’Immigrant de Catalunya

Veredicte: La població de Sandiniery és una població rural del departament de Shédiou. Una de les problemàtiques d’aquesta zona del Senegal és la migració de la població de les zones rurals a les grans ciutats. Aquest projecte ha sorgit de les mateixes dones de Sandiniery, que volen fer front a la situació per poder mantenir les seves famílies a través de la creació d’un àmbit econòmic sense haver d’abandonar casa seva i reactivant la producció agrícola.

El projecte, que preveu posar en explotació un perímetre agrícola de 3 ha a Sandiniery a través de la constitució d’una cooperativa portada per dones que hauran de ser formades per desenvolupar l’activitat pròpia del camp i pel seguiment de la cooperativa, ha destacat per la seva repercussió a tota la comunitat i pel component formatiu a la dona.

La creació de cooperatives a l’Àfrica és avui dia un dels pocs factors que contribueixen a l’empoderament de la dona en aquest continent.

Descripció: La població de Sandiniery és una població rural del departament de Shédiou. Una de les problemàtiques d’aquesta zona del Senegal és la migració de la població de les zones rurals de les grans ciutats. El projecte sorgeix arran de la detecció d’aquesta problemàtica i té un marcat component de gènere, ja que preveu incidir en la població femenina..

La demanda ha sorgit de les pròpies dones de Sandiniery, que volen fer front a la situació per poder mantenir les seves famílies a través de la creació d’un àmbit econòmic sense haver d’abandonar casa seva i reactivant la producció agrícola.

En aquest context, el projecte preveu posar en explotació un perímetre agrícola de 3 Ha, que haurà de ser tancat i haurà de contenir les infraestructures adequades per a una bona explotació a través de la constitució d’una cooperativa. Les dones de la cooperativa hauran de ser dotades d’eines per a la bona execució de les activitats i hauran de ser formades per desenvolupar tant l’activitat pròpia del camp com per constituir-se i fer el seguiment de la cooperativa.

En total, hi participaran 100 dones habitants tant de Sandiniery com de Manconoding, Banbadiong, Kerrere i Dioubdoubou.


ESCOLA PRIMÀRIA. GOBEZAY, ETIÒPIA
Entitat que presenta el projecte: África Nos Mira – ANM

Veredicte: L’escola primària de Gobezay, situada a Tigray, al nord d’Etiòpia, era un exemple de les moltes escoles amb infraestructura insuficient, de mala qualitat i inadequada per a l’aprenentatge. El disseny proposat per a Gobezay es basa en el redisseny de les estructures vernaculars, utilitzant materials fàcilment accessibles i de fàcil manteniment i reutilitzant el coneixement tradicional per a afrontar el clima i les adversitats de l’entorn.

L’aprofitament de materials, la flexibilitat d’ús, l’efectivitat de cost, el confort, la sostenibilitat i la possibilitat d’expansió són alguns dels punts que més han destacat del projecte.

Descripció: L’escola primària de Gobezay, situada a Tigray, al nord d’Etiòpia, era un exemple de les moltes escoles amb infraestructura insuficient, de mala qualitat i inadequada per a l’aprenentatge.

El disseny proposat per a Gobezay es basa en el redisseny de les estructures vernaculars, utilitzant materials fàcilment accesibles i de fácil manteniment i reutilitzant el coneixement tradicional per a afrontar el clima i les adversitats de l’entorn.

La flexibilitat d’ús, l’efectivitat de cost, el confort dels estudiants i profesores, la sostenibilitat i la possibilitat d’expansió són alguns dels punts en els que es posa especial atenció.

La solució proposada afegeix uns espais flexibles. El porxo lateral permet la construcción d’aules addicionals més estables i millor acondicionades. L’existència d’aquest marc estructural permet un espai més segur i adequat per a l’aprenentatge, extenent el seu ús a reunions de la comunitat i dels pares, i altres activitats d’esbarjo quan les lliçons no hi tenen lloc. El mateix marc estructural és generador d’una peça clau, la coberta, inspirada en l’arquitectura del lloc. Aquesta coberta feta de capes ajuda a la millora de les condicions internes de les aules, i així mateix, millora la col·lecció d’aigua filtrant-la abans d’arribar als tancs.